ی. اردیبهشت ۲۶ام, ۱۴۰۰

سال: 1399

تحقيقات باستان شناسان سازمان ميراث فرهنگي نشان ميدهد که بشرويه قدمت زيادي داشته يکي از دلايل اين ادعا قلعه اي...