پ. مهر ۱ام, ۱۴۰۰

پیشینه تاریخی

تحقیقات باستان شناسان سازمان میراث فرهنگی نشان میدهد که بشرویه قدمت زیادی داشته یکی از دلایل این ادعا قلعه ای است بنام قلعه دختر در ۱۲ کیلومتری غرب بشرویه که مورخان بر این باورند که این قلعه متعلق به دوران قبل از اسلام است و از نظر نوع ساخت نیز شبیه قلعه های دوره ساسانی است مجموع یافته های فوق حکایت از قدمت بیش از ۱۴۰۰سال بشرویه دارد

Total Views: 995 ,

دیدگاهتان را بنویسید