پ. مهر ۱ام, ۱۴۰۰

موقعیت جغرافیائی

شهرستان بشرویه با وسعت ۷۹۹۴ کیلوومتر مربع (برابر نقشه های سالنامه آماری ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳ استان) با فاصله ۳۲۰ کیلومتری از مرکز استان و در شمال استان خراسان جنوبی قرار دارد. این شهرستان از شمال به شهرستان بردسکن از غرب به شهرستان طبس از جنوب به بخش دیهوک شهرستان طبس از شرق به بخش مرکزی شهرستان فردوس متصل و دارای ۴ دهستان با ۳۷۹پارچه روستا وآبادی می باشد.

وسعت: ۷۹۹۴ کیلومتر مربع
جمعیت:۲۴۶۸۳ نفر بر طبق آخرین سرشماری در سال ۹۰
– مرکزیت: شهر بشرویه با ۱۴۹۷۶ نفر جمعیت برابر آمار سال ۱۳۹۰

Total Views: 1181 ,

دیدگاهتان را بنویسید